lördag 17 juli 2010

IKEA + UNICEF

I torsdags var jag på Backåkra och lyssnade till Marianne Barner. Hon berättade om det spännande samarbete som IKEA har sedan 15 år med Unicef i Indien. Att IKEA  bidrar med ca 25 miljoner  Euro varje år till projekt i Indien, var nog en nyhet för de flesta. Man köper tjänster av Unicef som i sin tur har olika samarbetspartners. Marianne berättade bl.a. om en klinik för för tidigt födda barn, som blivit en mönsteranläggning. Fattiga människor har en enorm kraft, påminde Marianne. Därför satsar man på hjälp till självhjälp. Några konkreta behov är att uppmuntra amning samt att få fram rent vatten och bättre toaletter. Det finns oerhört många barn i Indien, och en stor del av dem saknar detta mest elementära.
Utbildning är en annan viktig utmaning som man tagit sig an. Speciellt är det kvinnorna som är eftersatta. Genom självhjälpsgrupper bland dem kan man också göra det bättre för barnen.
En del av arbetet sker i anslutning till bomullsfälten där det förekommer mycket barnarbete. I denna region finns 10 miljoner barn. Marianne Barner påpekade att barnarbetet i Indien inte är nödvändigt för försörjningen. Unicef och IKEA gör det möjligt för dem att gå i skola, och det är viktigt.
Vi fick också reda på att IKEA har samarbete med WWF, Världsnaturfonden, som handlar om hur man undviker besprutning på bomullsfälten och hur man  skyddar sig. Man vill satsa på ett hållbart bomullslantbruk, och det låter ju intressant.

Ett 40-tal personer deltog i den här föreläsningen, som där också en folkmusikgrupp medverkade. Huvudarrangör är Ystad-Österlens FN-förening. Dess ordförande Marie-Louise syns till vänster på bilden. Nästa torsdag kommer Torbjörn Pettersson, tillträdande ambassadör i Afghanistan. Jag hoppas kunna vara med då också.
http://www.fn.se/distrikt-och-foreningar/foreningar/ystadosterlens-fn-forening/backakradagarna-till-dag-hammarskjolds-minne/

Inga kommentarer: