lördag 24 oktober 2009

Intensiv FN-dag
Det blev en intensiv FN-dag idag. Regnet spelade oss ett spratt på förmiddagen. Men det gick ändå. Stadsmusikkåren spelade under Nordeas tak. Själv fick jag låna mikrofon och förstärkning från dansföreställningen som skulle komma efter oss. En del stannande till och lyssnade när jag höll mitt fredstal. Radio Kristianstad var där också.
http://www.sr.se/Kristianstad/nyheter/

"Fredsappell på Lilla Torg, FN-dagen 2009
Hej allesammans! Jag heter Bo Olsson och tillhör styrelsen för Ksds FN-förening.
Idag firas FN-dagen över hela världen. FN-föreningen här i Kristianstad tycker det är en viktig dag att uppmärksamma. FN:s viktigaste uppgift är att arbeta för fred på jorden. Men FN kan inte göra mycket om inte de enskilda nationerna och vi alla som individer backar upp och gör vad vi kan.
Varför ska vi prata om något så självklart som fred? Alla mskor vill väl ha fred? En positiv sak är att antalet krig och antalet dödade i krig faktiskt har gått ned, men fortfarande rasar 60 väpnade konflikter runt om i världen. Fortfarande pågår grova övergrepp mot mänskliga rättigheter, krigsförbrytelser och dödliga terroristattacker. De bakomliggande orsakerna till konflikter tas sällan upp till behandling. Därför är risken stor att nya krig bryter ut eller att gamla startar på nytt.
Just i år är det 20 år sedan Berlinmuren föll. Det som verkade så fullständigt omöjligt skedde väldigt snabbt. Men fortfarande finns det både synliga murar, som den mellan israeler och palestinier, och andra mer osynliga runt om i världen. Fred handlar inte bara om frånvaron av krig. Det handlar om gemenskap, säkerhet och rättvisa.
På Regionmuseet i Kristianstad kommer FN:s förre rättschef Hans Corell att tala i em kl.14. Hans ämne är ”Kan FN skapa fred i världen?” Kom och lyssna till denne lysande expert på folkrätt. Han medverkar också i inledningen till den stora fredsmässan The Armed Man som framförs i Heliga Trefaldighetskyrkan kl.18 ikväll. Där medverkar också Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.
Idag vill vi särskilt uppmärksamma det gissel som landminorna utgör. Mängder med små sprängladdningar sprids i olika krig och konflikter. Även om kriget avslutats fortsätter minorna att döda och lemlästa mängder av människor. Det finns 80 miljoner minor nedgrävda i 70 olika länder. Bosnien, Kambodja och Afghanistan har alla många offer för minor. Varje år dör eller skadas över 10 000 människor av minor som detonerar. Av dessa är 3 000 barn. Varje timme sker en ny olycka. Svenska FN-förbundet driver en kampanj för att hjälpa till med minröjning i dessa och andra länder. På Regionmuseet finns idag en utställning om minor. Vi kan alla vara med och ge vårt bidrag. Röj-en-mina behöver ditt stöd.
Samtidigt som vi sett antalet väpnade konflikter minska så finns det nya hot mot freden. Även klimatkrisen utgör hot mot freden. För vart ska människor egentligen ta vägen när tätbefolkade områden blir obeboeliga? Kristianstad har ju ett utsatt läge om havsnivån stiger, men det är ändå den fattigare delen av världen som drabbas först och främst. Risken är stor för nya konflikter om sådana naturresurser som t.ex. rent vatten, när man drabbas av antingen översvämning eller torka. I december samlas världens ledare till klimattoppmöte i Köpenhamn. Det krävs mycket mod för att de ska våga lägga om kursen. Men det är hög tid för klimaträttvisa, och vi behöver alla vara med och trycka på våra politiker för att få den till stånd. Då måste vi också själva vara beredda att lägga om vår livsstil, och börja leva klimatsmart. Egentligen behöver det inte vara någon uppoffring, bara våga tänka nytt och leva mer naturligt.
FN:s uppgift är fredsbevarande och fredsskapande. Alltför ofta har man misslyckats med dessa uppgifter. Men finns det ingen annan organisation som har bättre förutsättningar. Därför behövs ett starkt FN. Kom ihåg: Ett krig är förhållandevis lätt att starta, men nästan omöjligt att avsluta. Därför måste det förhindras innan det har brutit ut.FN är ju egentligen alla vi människor tillsammans, folken på jorden, de förenta nationerna. Det är vi vanliga människor, gräsrötter som måste engagera oss för freden. Låt mig avsluta med ett välkänt citat från Martin Luther King: Problemet är inte de onda människornas ondska, utan de goda människornas tystnad. "
Så fortsatte vi till Regionmuseet där Café Miró serverade en mycket god balkanbuffé.
Hans Corell höll ett innehållsrikt föredrag om FN:s roll i världen, inramat av Oliver Hellströms pianomusik. Det finns nog inte många som har den insideskunskap om FN och speciellt internationell rätt som just Hans Corell.
Innan fredsmässan i Heliga Trefaldighet monterades en stor ljusbärare upp utanför, med 13 marschaller. Några av oss från FN-föreningen stod med facklor vid alla ingångarna och tog emot besökarna. Det blev en bra bit över 1000 personer. Även här talade Hans Corell och Aleksander Gabelic berättade om Röj-en-minakampanjen. The Armed Man var en intensiv musikalisk upplevelse med starka bilder från våld och krig. Men det fanns också ett hoppfullt budskap. Vid utgången tog vi upp kollekt för Röj-en-mina-kampanjen. Den bör ha gett ca 16.000 kr. Inte dåligt!
Trött efter en lång dag. Visst, men det var roligt!

fredag 23 oktober 2009

Sång för freden


I söndags hade vi en storslagen sångkväll i Östermalmskyrkan. Alla kyrkorna i Kristianstad svarde tillsammans för ett innehållsrikt program. Det var gospel, körsång, solosång, latinsk hymn, psaltarpsalm, musik på harpa och naturligtvis församlingssång. Mer än 200 personer hade samlats. Det var sång som inspirerade och förenade. Här kom också den kristna gemenskapen till uttryck, över alla samfundsgränser. Det var en stark upplevelse när en förenad kör tillsammans med församlingen sjöng: Våga sätta fulla segel i Guds Andes vind. Vi behöver bli "vindens vänner". En kollekt togs upp för Världens Barn och den blev 4643 kr.
I morgon är det FN-dagen. Då blir det sång och musik av annat slag. I Heliga trefaldighets kyrka framförs fredsmässan The Armed Man kl.18.00. Cirka 200 körsångare och musiker medverkar. Se www.globalen.org.
Radio Kristianstad var där och gjorde ett reportage på övningen idag. http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=2017243&BroadcastDate=&IsBlock=
FN-firandet börjar redan kl.11.00 på Lilla Torg, där Stadsmusikkåren spelar. Jag har lovat bidra med en fredsappell. Det känns spännande. Sedan fortsätter vi till Regionmuseet där Hans Corell, FN:s tidigare rättschef, talar om Kan FN skapa fred i världen? Oliver Hellström medverkar med pianomusik. En utställning informerar om FN-förbundets kampanj Röj en mina.

torsdag 15 oktober 2009

Alla kyrkor sjunger

I de allra flesta kyrkor har sången och musiken stor betydelse. Allt ifrån hymner och koraler som funnits med i många generationer, till moderna andliga visor och lovsånger. Vad skulle en gudstjänst vara utan sång?
Idag kan det vara svårt att avgöra vilken psalm eller sång som hör hemma i vilken kyrka eller vilket samfund. Man lånar friskt från varandra. Musikvalet blir mer en generationsfråga. Ibland kan man i kyrkliga sammanhang uppleva en spänning mellan tradition och förnyelse.
Intressant är också hur många av våra kända artister det är som fått sin första sångträning i en kyrklig kör eller sånggrupp. Inte minst de gamla ”läsarsångerna” sjungs i alla möjliga sammanhang, trots att språket i dem kan kännas omodernt. Men man känner när det är äkta.
Sången kan uttrycka både glädje och sorg, smärta och lycka. Kanske är det just det som är poängen, här ges en kraft som bär genom livets alla förhållanden. Ser vi ut över världen, så är väl Negro Spirituals och dess uppföljare goda exempel på hur den enkla, andliga sången har gett lidande, förtryckta människor mod och kraft att hålla ut.
Även i Kristianstad sjungs det livligt i alla våra kyrkor. På söndag den 18 oktober kl.18, ges ett smakprov på denna sång och musik i Östermalmskyrkan. Ekumeniska Rådet har bett de olika församlingarna bidra med ett par sånger vardera, så det blir mycket blandade stilar. Kyrkoherde Louise Nyman och pastor Jörgen Lennartsson medverkar med andakt och ledning.
Ekumeniska Rådet i Kristianstad
Bo Olsson
http://www.kristianstadsbladet.se/article/20091017/TYCKTTANKT/710179941/1028/&/Kyrkor-sjunger

onsdag 7 oktober 2009

Världens Barn och FN-dagen

Just nu är det ganska hektiskt med planering för diverse arrangemang. På fredag och lördag är det dags för Världens Barn-insamlingen. Från FN-föreningen/Unicefgruppen har vi lovat stå vid Maxi i Kristianstad på fredag och lördag på Härlövsområdet. Vi hoppas att det ska fungera lika bra som förra året.
Samtidigt är förberedelserna i full gång inför FN-dagen den 24 oktober. Se närmare på www.globalen.org. Vi hoppas att det ska bli en kraftfull fredsmanifestation, i protest mot krigets vansinne.
Idag såg jag att det blivit intern kritik mot Alf Svenssons uttalanden om vapenexporten, när han gjorde gemensam sak med Göran Persson. "Etiska problem med svensk vapenexport". Jo, nog borde man kunna begära mer av ett parti som säger sig ha en kristen värdegrund. Välgörande att Lars O Molin Lennart Bondeson (kd) säger ifrån.
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=189067