fredag 18 maj 2012

Kristi Himmelsfärdsdag

 Igår hade vi ekumenisk friluftsgudstjänst på Lillö. Det har blivit tradition på Kristi Himmelsfärdsdag. Lillö erbjuder en härlig natur och en historisk miljö. Vi var 30 personer som hade samlats kl. 8 på morgonen för att lyssna till Liselotte Spåre, Gunilla Aquilon Elmquist och inte minst de skönsjungande fåglarna. Ibland var det lite kyligt, mellan emellanåt riktigt skönt in mot borgväggen när solen tittade fram. Liselotte talade om de män som efter himmelsfärden, enligt Apg.1, stod och stirrade mot skyn. -Borde inte ni gå ut och förkunna Guds rike istället för att stå här? Var det det som ängeln sade till dem? Då är det en utmaning till oss också.
Idag fanns det en lite lustig krönika i Kristianstadsbladet av Robert Dahlström: "Nu är Jesus hemma igen". Tyvärr finns den inte i webbtidningen, men faktiskt i YA. Han hade en sorts dialog med Gud Fader om man skulle se Kristi Himmelsfärd som en glädjens eller en sorgens dag. Med mycket livlig fantasi beskriver han ett knepigt förhållande med Fadern och Sonen. Inte finns det mycket likhet med Bibelns beskrivning av deras relation, men visst är det spännande att det finns folk som funderar kring Jesus idag också. Dialog med Gud, ja det är ju det som bön handlar om.
I dagens Dagen skriver biskop em Jonas Jonson om Finalen som vi ofta glömmer bort. Han menar att Kristi Himmelsfärd är en final på påskhögtiden.
 - Det blir absurt när man ibland liknar Kristi himmelsfärd vid en månfärd eller raketuppskjutning. Men poängen är inte att himlen är någon annanstans. Himlen är där Gud är, och kärleken är där Gud är. Här tror jag därför att vi måste bryta med vårt rumstänkande.
 -Att vi kan uppleva Guds närvaro är tack vare att Kristus är återförenad med Gud.

lördag 12 maj 2012

Rio +20 med hopp om framtiden


I onsdags var jag med på en konferens med den rubriken på Regionmuseet i Kristianstad. Moderatorn Karl-Erik Grevendahl inledde med att nämna en av dagens arrangörer HUT Skåne (=Hållbar Utveckling) och deras ambition att få med de sociala aspekterna av detta.
Kristianstads miljöchef Tommy Danielsson gav en kort historik över Agenda 21, där också han nämnde att de sociala frågorna blivit allt viktigare. Kristianstad är en av de få kommuner som fortfarande har en Agenda 21-verksamhet, och det är nog den som är mest synlig på stan. Tommy nämnde viktiga satsningar som Biogasen och Vattenriket. Miljöfrågor har blivit självklara idag. Man talar om Miljöbarometer och Hållbara transporter t.ex.Viktiga frågor framöver är vattenmiljö och ett hållbart skogsbruk.
Flera talare betonade att Hållbar utveckling inte bara handlar om ekologisk utan också social och ekonomisk utveckling. Fiona Winders från Malmö talade främst om Social hållbarhet. Man har uppmärksammat att det finns stora och växande klyftor mellan olika stadsdelar och har därför lanserat projektet Nu lyfter vi Malmö. Fiona betonade att myndigheterna inte skall göra åtgärder för eller åt svaga grupper utan MED. Det handlar om att Se, Förstå och Koppla ihop. Hon uppmanade de ansvariga i Kristianstad att våga släppa kontrollen och även engagera föreningslivet.
Näste talare var Staffan Landin som arbetar tillsammans med Hans Rosling på statistiksajten Gapminder. Han ville gärna uppmärksamma oss på att det fortfarande finns stor fattigdom i världen, men att detta inte är den enda sanna bilden. Mycket har blivit bättre, men alla länder har inte gått samma väg. Han menade att vi är på rätt väg när det gäller de flesta Millenniemålen, men klimatmålet är ett undantag. För många i världen behövs en materiell standardökning men det får inte leda till ökade utsläpp av koldioxid.
Katarina Skalare från Price Water House, PWC. talade om företagens ansvar. Vi fick lära oss en ny förkortning, CSR = Corporate Social Responsibility. Katarina menade att aktieägare idag ställer alltmer krav på sina företagsledningar i fråga om hållbarhet och etik. Hållbarhet skall integreras i företagets årsredovisning. Det handlar om att skapa eller rasera ett företags förtroende. Idag ställs nya krav på långsiktigt tänkande, och inte bara snabba vinstkrav. Vi uppmanades att samla företag för att få dem att ta ett socialt och kulturellt ansvar. I Malmö finns det tydligen något som heter MINE (Malmö i Nya Europa), och även uttyds Etnisk Mångfald i Arbetslivet. Det ställs idag ökade krav på hållbarhetsredovisning  och icke-finansiell information från företagen, fick vi veta. För de privata är det frivilligt, men för statliga och kommunala är det obligatoriskt.
Charlotte Lorentz Hjorth är VD för Krinova Science Park i Kristianstad. Hon talade om Innovation i innovationssamhället. En uppfinning blir inte en innovation förrän den kommit i bruk och blivit kommersialiserad, var hennes tes. Vi lever alltmer i ett "kunskapande" samhälle, menade Charlotte. Alltmer handlar det idag om delning och med-skapande. Vi har en innovationsdriven ekonomi. Det behövs öppna system idag, och olikheter är en drivkraft.
Krinova har fokus på Mat, Miljö och Hälsa. Här betonades Smart tillväxt (utveckla ekonomi), Hållbar tillväxt (resurseffektivt och grönare) och Inkluderande tillväxt (hög sysslesättning och social sammanhållning). Det anknyter till Horizon 2020 - Horisont 2020, EU-kommissionens förslag till nytt ramprogram för forskning och innovation. På Krinova arbetar man med en "innovationsarena" och under temat Great Challenges finns bl.a. begreppet Hållbara städer.
Sist under den här konferensen var ett mer filosofiskt inslag med kristianstadssonen Sven Heijbel som ställde frågan Vad vill du egentligen? Han ville föra ett samtal om Lycka och hållbarhet. Han konstaterade att alla säger att mer tid och hälsa är det vi helst vill ha, och ändå köper vi saker som vi inte behöver. Sven utmanade lyssnarna med frågor som: Vad håller vi på med? Vad vill jag förändra? Han nämnde som ett inspirerande exempel kinesen Huang Ming, som haft stor framgång inom solenergiområdet. En annan intressant förebild är Muhammad Yunis från Bangla Desh, som också han fått Right Livelihood Award. 

Sven Heijbels avslutande ord är väl värda att tänka på: 
Fråga inte Vad jobbar du med? utan fråga Vad jobbar du för?

söndag 6 maj 2012

Årshögtid på Furuboda


Magnus Eriksson överlämnar priset till PA Ydrefelt.
När Föreningen Furuboda höll sin årshögtid idag, fick PA Ydrefelt ta emot Ernst och Ella Skoogs stipendium på 20.000 kr och en plakett i form av en pusselbit. Min gamle vän PA är väl värd denna uppmuntran för sina insatser inom kulturlivet i Kristianstad för personer med funktionsnedsättning. Han leder bl.a. musik- och dramagruppen Helge Änglar. Under flera år samarbetade jag med PA inom närradion i Kristianstad. PA sade i sitt tacktal att han alltid varit angelägen om att alla ska få vara med och komma till tals efter sin förmåga.
Priset överlämnades av Furubodas ordförande Magnus Eriksson.

lördag 5 maj 2012

Kampen för klimatet uppmärksammas idag

Today, 5/5/12, people around the world are volunteering, documenting, educating and protesting to support communities on the front lines of climate change. Så står det på hemsidan Connect the dots.
Över hela jorden har man alltså just idag den 5 maj uppmärksammat och protesterat mot klimatförändringarna. Många fantasifulla aktioner genomförs. Mycket handlar om att bilda mänskliga punkter, ta foton och skicka in. Vi uppmanas också att ta bilder på platser som har påverkats tydligt av klimatförändringarna. Allt det här är naturligtvis symboliska handlingar, men ett sätt att lekfullt uttrycka en samlad protest från människor över hela jorden. Jag har inte deltagit i någon aktion, men vill med de här raderna ge mitt stöd.

I Kristianstadsbladet idag skriver Elsa Christersson i en insändare om Folkets järnväg, och det är bara att instämma. Visst behöver det satsas mer på järnvägen. Det har faktiskt blivit populärt att åka tåg, men det är trångt på spåren.
I fredagens nummer av samma tidning skrev Otto von Arnold Bygg inte på värdefulla skånska åkrar. Även här fanns mycket kloka synpunkter. Den ekonomiska tillväxtens filosofi är ett kortsiktigt tänkande, där vi sågar av den gren som vi själva sitter på.

Den här söndagen har jag tänkt ägna åt årshögtid på Furuboda.
 På onsdag är det dags för Globalcafé på Duvanders med Magnus Linton som skrivit boken De hatade.
Kom och lyssna!

tisdag 1 maj 2012

Valborg och Första maj

I söndags var jag tillsammans med några vänner från FN-föreningen och såg utställningarna Kretshopp och Present. Jag har sett båda vid tidigare tillfällen, men nu blev det lite grundligare. De är båda väl värda att se, men det är egentligen samtalet efteråt som är det viktiga. Hur tar vi till oss kunskapen om att vi måste leva på ett annat sätt? Är vi beredda att lägga om livsstilen?
Det här knyter förresten an till den predikan som pastor Lisa hade i Östermalmskyrkan i söndags. Hon talade om pengar, och risken att vi har trygghet i något så osäkert. Är det Gud eller Mamon som vi tror på och tjänar?

På måndagen fick jag också tillfälle att lyssna på Mårten Nilsson, som i Östermalmskyrkan berättade om sin uppväxt i Kongo som missionärsbarn. För mig som även kände hans föräldrar Agnie och Malte, var det extra spännande. Mårtens dotter Johanna har skrivit en bok om sin far och sina farföräldrar, Jag är Leopardpojkens dotter. Där beskrivs både ljusa och mörka sidor i missionärsfamiljens liv.

Så var det dags att fira vårens ankomst. Det blev en varm och fin kväll i Tivoliparken, med körsång, trängsel, eldkonster som jag inte såg mycket av, och ett bål ute på en flotte i Helgeå.

 Idag på första maj höll Stadsmusikkåren traditionsenligt konsert i Tivoliparken. Solen sken, och det var full sommarvärme.
 Efteråt gick vi till Naturum och njöt av glass eller kaffe, med härlig naturutsikt.