söndag 29 augusti 2010

Vem bryr sig?

Mitt i vårt välfärdssamhälle finns människor som behöver stöd och hjälp. För många av oss är det naturligt att ställa upp och göra en insats som medmänniskor. Det sker spontant och informellt varenda dag, men det finns också organisationer och projekt som är specialiserade på insatser inom olika områden.

I den kristna kyrkan har det alltid varit viktigt att omsätta gudstron i handling genom medmänskligt tjänande, även kallat diakoni. Sveriges Kristna Råd har valt att göra september till Diakonins månad, i år med temat Utsatthet- en brist på möjligheter. Man vill lyfta fram fattigdom och social utestängning. www.skr.org

Ekumeniska Rådet i Kristianstad har valt att bjuda in till ett panelsamtal om samhällets ansvar kontra frivilligorganisationernas, söndagen den 5 september kl.18.00 i Östermalmskyrkan. Representanter för Kvinnojouren, LP-Kristianstad, Diakoniforum i Heliga Trefaldighet, Röda Korset och Östermalmskyrkans/Furubodas integrationsprojekt deltar tillsammans med de politiska partierna.

Tanken är att mitt i valrörelsen ställa omsorgen om utsatta medmänniskor i fokus. Politikerna får svara på vad man vill att samhället skall göra gemensamt, och hur man ser på frivilligt engagemang och ideellt arbete.

Medmänsklig omsorg eller diakoni kan ske både professionellt och ideellt. Det kan handla om missbrukare, hemlösa, ensamma, flyktingar, våldsoffer, arbetslösa, långtidssjuka m.fl. Alla behöver hjälpas åt, men hur fungerar det i praktiken? Välkommen att ta del av svaren och engagemanget! Läs mer på www.kyrktorget.se/kyrkorna.kristianstad

Inga kommentarer: