måndag 31 januari 2011

Bön för Egypten


Från Baptistsamfundet kommer en vädjan om bön för trosfränder i Egypten och hela deras folk. Det känns väldigt angeläget i dessa dagar då allt verkar vara i gungning. Jag kan förstå den folkliga vreden över en korrupt och odemokratisk regim. Men vad fortsättningen blir vet vi ingenting om. Låt oss därför be Gud om fred och välgång i Egypten

Inga kommentarer: