söndag 1 maj 2011

Rum för alla - nu på lördag

På lördag den 7 maj kommer Sveriges Kristna Handikappförbund att hålla sitt årsmöte i Östermalmskyrkan i Kristianstad. I samband med det bjuder man in till en offentlig samling i samarbete med Ekumeniska Rådet i Kristianstad. Under temat RUM FÖR ALLA medverkar den härliga musikgruppen Helge Änglar kl.17.00. De handikapporganisationer som vill får då också möjlighet att presentera sig. Efter fikat kommer Elisabeth Sandlund, redaktör på tidningen Dagen, och författare till boken Ulles mamma, att berätta om sina erfarenheter av att vara anhörig till en person med funktionsnedsättning. Det blir säkert också väl värt att höra.

Inga kommentarer: