tisdag 7 juni 2011

Sista baptistkonferensen

I torsdags och fredags deltog jag i Svenska Baptistsamfundets årskonferens i Rissnekyrkan, Sundbyberg. Den helt dominerande frågan var naturligtvis beslut om att bilda en ny kyrka tillsammans med Missionskyrkan och Metodistkyrkan. Entusiasmen var stor hos de flesta för att detta stora steg äntligen skulle tas. Själv representerade jag Östermalmskyrkans församling i Kristianstad, som bestämt sig för att inte gå med i det som provisoriskt kommer att heta Gemensam Framtid. Därför var det naturligt att vid omröstningen hålla upp det gula kortet, alltså nedlagd röst. Fredag kväll tog jag tåget hem eftersom jag inte kände anledning att delta i det gemensamma "Bildarmötet" på lördagen i Filadelfiakyrkan. Baptistsamfundet kunde naturligtvis inte läggas ner omedelbart. Det ska avvecklas som man säger i "ordnade former". Men i praktiken var nog det här den sista reella konferensen för Svenska Baptistsamfundet. Resten är formaliteter.


Som gammal baptist kan jag naturligtvis inte låta bli att bli lite nostalgisk. Det är här jag har mina rötter. Men jag har sagt i flera sammanhang att jag finner uppmuntran i Jesus ord om vetekornet som måste falla i jorden och dö. Först då kan det bära frukt enligt Johannes evangelium kap.12.

Inga kommentarer: