lördag 16 februari 2008

Nya lokaler i Östermalmskyrkan

Idag har ca 30 personer hjälpt till att ställa i ordning de nya lokaler som Östermalmskyrkan disponerar sedan årsskiftet. Det känns spännande att flytta in i något så nytt och fräscht. Framför allt är det våra barn- och ungdomsgrupper som skall hålla till på första våningen i det nybyggda sexvåningshuset som är sammanbyggt med Östermalmskyrkan. Man samsas också med en nyöppnad förskoleavdelning i Antonskolans regi. Samtidigt har Café Östermalm fått större lokaler. Idéer finns om hur det kan användas framöver. Spännande!

Den arbetsgemenskap vi hade idag är inte bara nödvändig för att få jobbet gjort. Samtidigt stärks sammanhållningen över generations- och andra gränser. Själv har jag funderat på vad vi skall kalla de nya i lokalerna. "Nybygget" känns lite fantasilöst.

Det behövs öppna mötesplatser i vårt samhälle. Östermalmskyrkans församling har en vision att vara en kanal för Guds kärlek. En stor utmaning! I morgon är det söndag och gudstjänstdag. Tidigare Spanienmissionären Johan C ska visst predika om ett annat bygge - att bygga Guds församling.

Inga kommentarer: