måndag 20 oktober 2008


Mer än 300 personer kom och fyllde Östermalmskyrkan i söndags kväll. Körer, solister och musiker från nio olika församlingar i Kristianstad medverkade, men fick bara sjunga två sånger vardera. Efter pastor Jörgen Lennartssons välkomstord inledde LP-sångarna med Min Jesus lever, och lite senare framförde diakon Stefan Rosén från den Ortodoxa församlingen en hymn till Gudaföderskan. Det säger lite om spännvidden.

Prästen och psalmforskaren Anna Evertsson från Heliga Trefaldighets församling introducerade sångerna, så att alla fick en bild av i vilket sammanhang de kommit till. En grupp från den katolska församlingen framförde en sång från Lourdes, och en kör från Heliga Trefaldighet sjöng Gregorianskt Introitus, innan Bertil Larsson från Norra Åsums församling spelade Bach på orgeln. Från Evangelisk-Lutherska föreningen medverkade Astrid och Ingvar Hugosson med bland annat en psaltarpsalm och från Österängs kyrka/EFS kom Berit och Torsten Weister tillsammans med en kör och sjöng om att vara försonad med himmelens Gud. Kören från Vä-Skepparslöv sjöng om att Allt hör ihop, och Östermalmskyrkans kör avslutade med att Det finns en förunderlig blomma.

Utöver detta fick församlingen också vara med och sjunga i några psalmer. Avsikten med kvällen var att spegla bredden i den kristna sångskatten. Glädjen och entusiasmen var påtaglig både hos sångare och hos dem som kommit för att lyssna. Man upplevde en samhörighet i lovsången, även om formerna skiftar.

Inte mindre än 8200 kr samlades in i en kollekt till Tjernobylbarnen, och den lägerverksamhet som bedrivs i Broby på somrarna. Rolf Tillman från Tjernobylkommittén tackade för gåvan och berättade om några ungdomar som man fått vara med och hjälpa.

Som ordförande i det ekumeniska rådet kände jag naturligtvis stor tillfredsställelse över att det blev en så lyckad kväll. Det är inte alltid så lätt att få engagemang för samverkan över gränserna. Tack till Eva-Lena och Joanna som tog initiativ och såg till att det blev av.

Inga kommentarer: