lördag 22 november 2008

Global dag

Nyss kom jag hem från en samling som Ekumeniska Rådet ordnat i Östermalmskyrkan under Kyrkornas Globala vecka. Vi började egentligen i tisdags med att se Al Gores film, En obekväm sanning. Idag lysnade vi till Pam Pearson, klimatexpert och tidigare USA-diplomat som numera är bosatt i våra trakter. Hon beskrev de klimatförändringar som pågår och vad som behöver göras, framför allt för kommande generationers livsvillkor. Samtidigt var det intressant att höra hennes beskrivning av de kristna kyrkornas och även andra religioners inställning till miljöfrågor. Pam tyckte sig se en ny, hoppfull trend inom den evangeliska kristenheten. Tyngdpunkten har lagts över från 1 Mos.1:26 till 1 Mos.2:15, en nog så viktig detalj. Vi har ett ansvar inför Gud att bruka, vårda och förvalta jorden.
Det blev också ett spännande samtal kring både teologiska och praktiska miljöfrågor runt kaffeborden.
Jag hoppas det kan bli ett fortsatt och växande engagemang här i Kristianstad, inte minst bland de kristna, för miljö- och rättvisefrågor.

Inga kommentarer: