tisdag 25 mars 2008

Pastor Zaur - frigiven!

Det finns anledning att uppmärksamma en glad nyhet. En baptistpastor i Azerbajdzjan som suttit fängslad sedan i somras har frigivits idag. Fortfarande saknas religions- och yttrandefrihet i detta f.d. sovjetland. Många har uppmärksammat fallet och vädjat om hans frigivning. Den frihet som är självklar för oss är det många i vår värld som saknar. Kampen för Mänskliga Rättigheter måste gå vidare. Vi får tacka Gud för denne broders frigivning!
http://www.baptist.se/nyheter/pastorzaurfrigiven.5.61632b5e117dec92f47800057569.html
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151427

Inga kommentarer: