söndag 2 mars 2008

Årsmöte i Östermalmskyrkan

I lördags var det dags för nästa årsmöte, nu i Östermalmskyrkan. Det betraktar jag som min primära gemenskap. Ett 60-tal medlemmar hade samlats på eftermiddagen. Som församlingens ordförande hade jag förmånen att få leda årsmötet. Pastor Jörgen inledde med att presentera sina visioner för hur församlingen skall arbeta framöver. Det "postmoderna" samhälle vi lever i ställer den kristna församlingen inför stora utmaningar.

Våra barn- och ungdomsgrupper har nu flyttat in i nya lokaler i huset som är sammanbyggt med kyrkan. Roligt att höra att de trivs och att nya deltagare hittat dit.

Som vanligt var det ett stort antal funktionärer som skulle väljas. Lyckligtvis hade valberedningen gjort ett gott jobb, så det gick smidigt. Det är en mångsidig verksamhet som bedrivs i Östermalmskyrkan, så det behövs många frivilliga krafter. Kolla gärna på www.ostermalmskyrkan.nu.
Ett par spännande arrangemang i vår är dels den eritreanska konferens som skall hållas sista helgen i mars på både tigrinja och svenska, med deltagare från hela Europa.
dels tänker jag på den Missionskonferens vi ska ha under pingsthelgen med Mellanöstern i fokus.

Som sändningsord skickade jag med Jesusordet i Matt.11:28-30. Att engagera sig kan bli väldigt jobbigt, också i en kristen församling. Här finns dock resurser för att hitta en balans mellan arbete och vila, det ok som Jesus talade om. Vi ska inte bära bördorna ensamma, utan tillsammans med honom och tillsammans med varandra.

Inga kommentarer: