söndag 21 september 2008

Besök på reningsverket

I torsdags hade kommunen bjudit in allmänheten till ett studiebesök på centrala reningsverket i Kristianstad. Det var ett inslag i den europeiska trafikantveckan. Vi fick en grundlig redogörelse för vad som händer med det som hushåll och inte minst industrier skickar ut i sina avlopp. En rundvandring på området gav en intressant inblick i alla de olika momenten. Vi kunde konstatera att utvecklingen gått framåt, hanteringen är mycket rationell och effektiv. Man kunde med stolthet säga att fastställda gränsvärden hålls med mariginal.En restprodukt är biogasen, och vi fick komma in i den anläggning där gasen renas innan den kan användas som fordonsbränsle. För mig som själv kör biogasbil var detta naturligtvis spännande. Den mesta biogasen produceras i Karpalund, berättade man. Det som inte går åt till fordonstankning skickas till Allöverket och blir fjärrvärme.

Inga kommentarer: