måndag 30 juni 2008

Att leva omväntDen här sommaren satsas det hårt på olika typer av cafékvällar i Östermalmskyrkan. Musikgruppen Octupus inledde med en trevlig konsert i tisdags den 24 juni.

I torsdags hade jag förmånen att få inleda sommarens serie med bibelstudier i Östermalmskyrkan. Ämnet var Omvändelse. Här kommer ett sammandrag:


Även utanför de kyrkliga sammanhangen får vi idag uppmaningar att lägga om kurs, innan det är för sent. Klimat- och miljöfrågorna är kanske det tydligaste exemplet. Sinnesändring behövs om jorden och mänskligheten skall överleva. Enligt Bibeln är omvändelsen en gåva från Gud som människan erbjuds att ta emot.
I Gamla Testamentet för profeterna en ständig kamp mot den övertro på rituell bot och religiösa ceremonier som förekom. Att "klä sig i säck och aska" är ett uttryck som kommer därifrån. Jesaja 58:1-9 betonar en rättfärdig livsföring som uttryck för omvändelsen. Att fasta och späka sig har inget egenvärde. Det är kärleken som räknas! Tänk om vi kunde ta till oss profetorden också idag!
Också Johannes Döparen ställde krav på dem som kom och ville bli döpta. "Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen!" Luk.3:8. Det handlade om ärlighet i affärer, och att ge bort den extra skjortan till den som bättre behöver. Omvändelse är mer än fromma fraser och bekännelser. Det handlar om praktisk andlighet.
Omvändelse är inte möjlig utan Guds rike. Mark.1:14-15 talar om att detta rike har kommit. Därför kan och ska vi omvända oss. Det är en process som innefattar både tankar, ord och handlingar. Ja, hela vår personlighet.
Evangelium är de misslyckades privilegium. Det låter kanske motsägelsefullt. Men det är bara den tomhänte som kan ta emot. Många religiösa experter såg med klart missnöje hur Jesus ägnade sig åt tullindrivare och syndare, och menade att dessa liksom barnen hade plats i Guds rike. Se t.ex. Luk.15.
Omvändelse är inte främst till för de andra. Jag tror att man alltför ofta i kristen förkunnelse har betonat vad andra ska göra. De där syndarna borde omvända sig, och (underförstått) bli som vi. Men utmaningen gäller främst oss som kallar oss kristna. Är vi beredda att leva omvänt? Det är först då som omvärlden kan ana Gudsrikets krafter. Men vem av oss vill offra sin bekvämlighet för dem som Jesus kallar sina minsta bröder? Matt.25:40.
Omvändelsen är inte en engångshändelse, det är vägen vi har att vandra hela livet!

Inga kommentarer: