lördag 5 september 2009

Jag behövde en nästa

Medmänsklighet finns det alltför lite av. Det är vi nog alla överens om. ”Alla tänker på sig, det är bara jag som tänker på mig”, är ett gammalt talesätt – men en dålig ursäkt. Samtidigt finns det så många goda exempel, människor som helhjärtat ställer upp och engagerar sig, både ideellt och i sina arbeten.
Sveriges Kristna Råd har lanserat september som Diakonins månad. Det är en uppmaning till kyrkor och församlingar i alla samfund att speciellt uppmärksamma frågorna om medmänsklighet och sociala insatser. Det här är kärnfrågor i det kristna evangeliet. Många tycker nog att det märks allt för lite, och att de kristna ”bara pratar”. Bibelns Jesus umgicks mest med människor på ”livets skuggsida”, och fick kritik för det. Tron utan gärningar är död, står det i Jakobs brev i Nya Testamentet. Andlighet är att bry sig om hela människan. Vi som säger att vi tror på Gud och har Jesus som vår Herre, måste ständigt utmanas att ta detta på allvar.
I Kristianstad finns en hel del socialt engagemang för speciellt utsatta medmänniskor, från de kristna församlingarna. Söndagen den 6 september arrangerar Ekumeniska rådet en temakväll i Österängs kyrka kl.18.00 med rubriken Jag behövde en nästa. Representanter för LP-Kristianstad, Diakoniforum, Vä-Skepparslövs projekt för arbetslösa och en besöksgrupp på fängelset kommer att berätta om vad man gör. På det här sättet hoppas vi att fler kan inspireras att engagera sig.
Ekumeniska Rådet i Kristianstad
Bo Olsson, ordförande
Katarina Ekman, ELF
Alf Nordenström, Heliga Trefaldighet
Jessica Rembeck, Östermalmskyrkan

http://www.kristianstadsbladet.se/article/20090905/TYCKTTANKT/489548313/1028/ASIKTER/&/Vi-behover-en-nasta

Inga kommentarer: