måndag 25 augusti 2008

Kan man förbjuda rasismen?

Svenska FN-förbundet har föreslagit att Sverige skall införa förbud mot rasistiska organisationer, enligt en rekommendation från FN. I Kristianstads FN-förening har vi intagit en annan ståndpunkt, som framgår av följande artikel:
Om förbud av rasistiska organisationer
Liksom signaturen ”Elisabeth” tror vi inte att förbud mot rasistiska organisationer är rätt väg att gå. Även om vår egen förbundsledning i Svenska FN-förbundet framfört sådana tankar i sin rapport angående etnisk och rasistisk diskriminering i Sverige, vill vi att man går en annan väg. Diskriminering som företeelse skall naturligtvis bekämpas, men med demokratiska medel. Det finns lagar på det här området som är till för att följas.
Samtidigt måste det till ett opinionsbildande arbete. Det är så lätt att hitta syndabockar till allt som är dåligt i samhället. Vi skyller gärna på dem som är annorlunda: ”Det är deras fel. Om inte dom fanns så hade allt varit mycket bättre.” Men vi är ju alla Människor, varken mer eller mindre. Därmed ska vi också värderas lika. Det är det som vi alla måste lära oss. Dumheter och felaktiga handlingar skall påtalas, vem som än begår det. Människosynen är livsviktig, men ingenting man kan lagstifta om! Vi vill gärna som förening göra vår del i det arbetet.
Vilka organisationer är rasistiska? Det är närmast en omöjlighet att definiera, och hur skulle då en sådan förbudslag tillämpas? Man kan alltid hitta en täckmantel, eller bilda en ny organisation. Dessutom är ju åsikts- och yttrandefriheten inskrivna både i svensk grundlag och i FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Det är gärningarna man skall dömas för, inte tankar eller tillhörighet.
Vi har informerat Svenska FN-förbundet om hur vi ser på den här frågan, och hoppas att flera inom FN-rörelsen skall reagera. Den uppfattning som föreningens ordförande redogjorde för i Bladets intervju den 11 augusti, ställer vi oss bakom. Förbud gör inte att organisationer och åsikter försvinner, utan istället drivs ner i underjorden. Ett förbud skulle kunna få en effekt tvärtemot den man önskar. Utpekade rasister betraktas gärna som offer och får därmed allmänhetens sympati. Dialog är en bättre väg att gå, om än inte lika lätt.
Styrelsen i Kristianstads FN-förening
Ing-Britt Pettersson-Nyholm
Bo Olsson
http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080826/TYCKTTANKT/668699823/1028
Artikeln är också ett svar på en insändare i Kristianstadsbladet:
http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080821/TYCKTTANKT/298907203

Inga kommentarer: